Terug

Dank u!

Graag willen wij iedereen danken voor een enigszins vreemd maar toch HEERLIJK zomerseizoen.

Wij gaan nu even genieten van een vakantie en wij zullen begin november weer op kantoor zijn.

Dank voor uw steun en uw annwezigheid.

Tot volgend jaar...